یک توضیح: قعطا تمامی عناصر ساختاری و روایی بخشی از فیلم‌های آمده در فهرست زیر مورد تایید ما نیستند و هر کدام ایرادهایی دارند، اما در نهایت فهرست پیش رو شامل فیلم‌هایی قابل بحث، با نکات مثبت مهم و در خور توجه است که دیدنشان را توصیه می‌کنیم.

بخش داستانی

فیلم کوتاه «حیوان» به کارگردانی بهمن ارک، بهرام ارک

فیلم کوتاه «آرا» به کارگردانی یوسف کارگر

فیلم کوتاه «نگاه» به کارگردانی فرنوش صمدی

فیلم کوتاه «سایه فیل» به کارگردانی آرمان خوانساریان

فیلم کوتاه «کلینر» به کارگردانی محمدرضا میقانی

فیلم کوتاه «تاریکی» به کارگردانی سعید جعفریان

فیلم کوتاه «آتن» به کارگردانی حسین شاعری

فیلم کوتاه «مادرمرده» به کارگردانی حامد نجابت

فیلم کوتاه «شب تولد» به کارگردانی امید شمس

فیلم کوتاه «مانع بسته شدن در نشوید» به کارگردانی یاسمین ریزان

فیلم کوتاه «همسایه‌ها» به کارگردانی فرهاد غلامی

فیلم کوتاه «فاش» به کارگردانی احسان مختاری

فیلم کوتاه «آخرهفته» به کارگردانی وحید بمانی

فیلم کوتاه «تاسوکی» به کارگردانی پوریا  پیشوایی

فیلم کوتاه «مرضیه» به کارگردانی دُرناز حاجی‌ها

فیلم کوتاه «مارلون» به کارگردانی دُرناز حاجی‌ها

فیلم کوتاه «هیولا» به کارگردانی سیاوش شهابی و محمد تفضلی

فیلم کوتاه «وقت نهار» به کارگردانی علیرضا قاسمی

فیلم کوتاه «جایی برای آرامش» به کارگردانی جمیل عامل‌صادقی

فیلم کوتاه «برای فروش» به کارگردانی علی بناییان

 

بخش انیمیشن

انیمیشن کوتاه «یال و کوپال» به کارگردانی شیوا صادق‌اسدی

انیمیشن کوتاه «طناب» به کارگردانی آ‌ذر منصوری

انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی

انیمیشن کوتاه «داش آکل» به کارگردانی هاجر مهرانی

انیمیشن کوتاه «ایکی» به کارگردانی پرستو کاردگر

 

بخش تجربی

فیلم کوتاه «کل به جزء» به کارگردانی سیدوحید حسینی‌نامی

فیلم کوتاه «هراش» به کارگردانی آذین حمیدنیا

فیلم کوتاه «زیرآب» به کارگردانی جابر رمضانی

فیلم کوتاه «کابوس نامه» به کارگردانی فرهاد غلامی

 

بخش مستند

مستند کوتاه «جمعه قالی» به کارگردانی مهدی اسدی

مستند کوتاه «دادا سلطنه» به کارگردانی هادی احمدی

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=8829