محسن مختاری فر در مصاحبه با خبرنگار گروه روابط عمومی نهال گفت: هدف ما برقرار کردن تعامل ِدوجانبه طولانی‌مدت و سازنده با دانشگاه‌های هنری معتبر جهانی است. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، دبیر سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه نهال در رابطه با کلیت جشنواره و روند سالانه آن گفت: جشنواره نهال جشنواره‌ای است دانشجویی و این قید شامل برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان جشنواره می‌شود.…