فراخوان نخستین جشنواره ملی فیلم «سلامت» به دبیری ابراهیم داروغه زاده منتشر شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، جشنواره­ ملی فیلم سلامت، تلاشِ کوچکی است برای جمع آوری ایده­ های بزرگ … دعوتی از سینماگران و هنرمندانِ متعهدی که سالم زیستن آدمی، دغدغه­ی آنهاست … حق برخورداری از زندگی سالم، با کیفیت، اثربخش و توأم با طول عمر قابل قبول و با کمترین…