فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش ملی سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال معرفی شدند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه نهال، هیات انتخاب این جشنواره در بخش ملی متشکل از مرتضی فرشباف، حامد رجبی، رامتین شهبازی اسامی ۶۱ فیلم راه‌یافته به بخش ملی مسابقه و ۱۸ فیلم در بخش خارج از مسابقه را اعلام کردند.  …