فراخوان نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه موج با موضوع فیلم‌های پندآموز منتشر شد. ازین جزیره به آن جزیره, بوسه می‌زند موج بر ساحل, مارکوپولوی کوچکی است موج حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر: هنر آموزید که مُلک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است: یا دزد به‌یکبار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد.…