فیدان: فیلم کوتاه «خط صورتی» به عنوان دومین تجربه کارگردانی نینا ضرابی بعد از فیلم کوتاه «آنسوی دیگرت»آماده نمایش شد. گفتنی است در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: احتمال می‌رود فائزه باردار باشد. اما از شخصی به غیر از همسر خود. اکنون دو روز مانده به طلاق و فائزه باید جواب تست حاملگی را به دادگاه تحویل دهد. دیگر عوامل این فیلم کوتاه…