فیدان: فیلم کوتاه «سکون» به عنوان چهارمین تجربه کارگردانی مهدی برجیان پس از پایان مراحل پس تولید آماده نمایش شد. در خلاصه این فیلم کوتاه آمده است: همه چیز طبق معمول در جریان است که از معراج شهدا با مرتضی تماس می‌گیرند. عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: بازیگران: فرهاد قائمیان، ماریا تهرانچی، علی ثانی فر، نفیسه قدرتی، محبوبه شمس، مصطفی پروین، نویسنده: یوسف حاتمی…