اسامی آثار بخش داستانی در سومین جشنواره فیلم مردمی سما مشخص شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، اعضای هیات انتخاب بخش داستانی متشکل از محمدرضا معصوم زادگان، داریوش یاری  و مصطفی سلطانی با بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره و براساس امتیازاتی که برای گزینش آثار برتر در نظر گرفتند. در نهایت آثاری را که برای شرکت در سومین دوره جشنواره فیلم سما…