پست‌های با برچسب: : ‘ندا جبرئیلی’

گزارش
نوشته: آذر ۲۰, ۱۳۹۵
۷ فیلم کوتاه فردا یک‌شنبه ۱۴ آذر در قالب ۳ سانس در مجموعه جلسات فیلم داربست به نمایش درمی‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، این جلسات توسط علی یار راستی و با همکاری ندا جبرئیلی و سهند کبیری در سه یکشنبه متوالی آذر ماه در پلتفرم داربست برگزار خواهد شد. در دومین مجموعه این جلسات ۷ فیلم کوتاه در قالب ۲ سانس فردا…
گزارش
نوشته: آذر ۱۳, ۱۳۹۵
۱۰ فیلم کوتاه فردا یک‌شنبه ۱۴ آذر در قالب ۳ سانس در مجموعه جلسات فیلم داربست به نمایش درمی‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، این جلسات توسط علی یار راستی و با همکاری ندا جبرئیلی و سهند کبیری در سه یکشنبه متوالی آذر ماه در پلتفرم داربست برگزار خواهد شد. در نخستین مجموعه این جلسات ۱۰ فیلم کوتاه در قالب ۳ سانس فردا یک‌شنبه…

نقد فیلم کوتاه