پرونده‌ای برای فیلم کوتاه «مراسمی برای یک دوست» به کارگردانی کاوه ابراهیم پور در شماره جدید ماهنامه فیلم‌نگار منتشر شده است. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، صد و پنجاه و سومین شماره ماهنامه فیلم‌نگار با پرونده‌ای درباره فیلم کوتاه «مراسمی برای یک دوست» به کارگردانی کاوه ابراهیم پور در قالب بخش ایجاز منتشر شد. در این پروند فیلم‌نامه فیلم کوتاه «مراسمی برای یک…