چه دشوار است تماشای قرص ماه به‌تنهایی انجمن فیلم کوتاه ایران درگذشتِ نشانِ سینمای ایران را به همکاران خود تسلیت می‌گوید. سینمای مستقلِ ما بی‌تردید بی او تنهاتر است.…