کانون انیمیشن دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی انیمیشن «هفته انیمیشن دانشگاه تهران» را برگزار می شکند به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، کانون انیمیشن دانشگاه تهران درنظر دارد به مناسبت روز جهانی انیمیشن، «هفته انیمیشن دانشگاه تهران» را با هدف تشویق علاقه مندان این حوزه به تجربه ی تولید انیمیشن و فراهم کردن فضای کار گروهی برای اهالی این رشته برگزار کند. از…