یادداشت سردبیر: اعضای تحریریه فیدان همواره و از ابتدا واجد یک ویژگی جذاب بودند که به آن می‌بالیم. اینکه اعضای تحریریه، اغلب آنها، در واقع ساکن شهرها و استان‌هایی به جز تهران هستند. از یک سال گذشته این ویژگی پررنگ‌تر شده است، چرا که حالا تعدادی از اعضای فیدان ساکن کشورها و قاره‌های دیگری هم هستند. اتفاق تلخ و شیرینی که کماکان به آن می‌بالیم.…