در ماه‌های گذشته یک نگرانی عمده در جامعه جهانی فیلم کوتاه مبنی بر فعالیت تعدادی زیادی از جشنواره‌های نامعتبر و حتی جعلی به وجود آمده است. تلاش‌هایی درباره رفع نواقص قانونی موجود و همینطور آگاهی بخشی به فیلم‌سازان و پخش کنندگان جوان از سوی متخصصان و رسانه‌های فعال صورت گرفته است. در ادامه همین جریان و با توجه به مطرح شدن این نگرانی در داخل کشور، تلاش کرده‌ایم در قالب یک ویدئو نحوه تشخیص جشنواره‌های معتبر از جشنواره‌های نامعتبر را توضیح دهیم. در این ویدئو تلاش شده است با توجه به رفتار جشنواره‌ها در مرحله انتشار فراخوان و نیز رفتارشان در فضای مجازی مشخصه‌های میزان اعتبار آن‌ها را توضیح بدهیم. طبعا جشنواره‌هایی که در این ویدئو از آن‌ها نام برده می‌شود صرفا به عنوان مثال هستند و فیلم‌سازان و پخش کنندگان جوان می‌توانند با توجه به این موارد رفتار و میزان اعتبار جشنواره‌های دیگر را ارزیابی کنند. همچنین اشاره به این مورد لازم است که اعتبارسنجی جشنواره‌ها صرفا محدود به این مطالب نیست و مولفه‌های گوناگونی در مراحل مختلف دارد. اما این مرحله خصوصا با شرایطی که در پلتفرم Filmfreeway به وجود آمده نخستین قدم برای ارزیابی‌هایی این چنینی است.

امیدواریم با آگاهی بیشتر در این حوزه شاهد حضور و افتخارآفرینی سالم و معتبر جوانان فیلم‌ساز و هنرمند کشورمان در جشنواره‌های بین‌المللی باشیم.

پ.ن: توصیه می‌کنیم برای از اطلاع از جوانب دیگر اعتبار سنجی جشنواره‌ها مصاحبه مفصلی که با علی عسگری در این خصوص داشتیم را (اینجا و اینجا) مطالعه کنید.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=14064