۱۳ فیلم انیمیشن و ۱۷ مستند کوتاه برای بخش مسابقه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان انتخاب شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از دبیرخانه این جشنواره ۱۱۲ فیلم در بخش انیمیشن و  ۳۶۳ اثر نیز در بخش مستند به هفتمین جشنواره حسنات ارسال شده است که اعضای هیات انتخاب بخش فیلم شامل آقایان مسعود امینی تیرانی، مهدی جعفری، امیر…