رییس انجمن فیلم کوتاه ایران درباره دلیل گذاشتن شرطی مبنی بر اینکه فیلم‌های کوتاه برای حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر باید زیر ۱۵ دقیقه باشند، توضیح داد.

به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، مسعود امینی تیرانی رییس انجمن فیلم کوتاه ایران درباره دلیل گنجاندن شرط حضور فیلم‌هایی که زمان آنها زیر ۱۵ دقیقه است در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر که با توافق این انجمن و دبیر جشنواره صورت گرفته است به خبرنگار مهر گفت: باید به این نکته توجه کرد که چه تصمیمی به نفع کلی فیلم کوتاه است. با این توجه که فیلمساز فیلم کوتاه این آزادی و حق را دارد که به هر شکل و زمان مورد نظر فیلم بسازد ولی در مجموع به لحاظ ساختار، تولید، هزینه ها، بازار، نمایش و استانداردها هر چقدر به زمان های کوتاه تر فکر کنیم در مجموع فیلم کوتاه وضعیت بهتری بدست خواهد آورد.

وی ادامه داد: طبیعی است که هر فیلمسازی از زاویه شخصی خود درباره شکل و نحوه حضور فیلم های کوتاه در فجر نظر دهد و البته همه قابل احترام هستند ولی به هر حال قبول کنیم که این توافق نتیجه گفتگو با فیلمسازان فیلم کوتاه و جلسات مختلف درون صنف و شرایط جشنواره ها و البته نقطه نظرات سازمان جشنواره فیلم فجر است. ضمن اینکه حتما این امکان فراهم نیست که به همه ویژگی های فیلم کوتاه در شکل و نحوه این حضور توجه شود.

کارگردان فیلم «بیداری برای سه روز» تاکید کرد: زمان در نظر گرفته شده برای فیلم های کوتاه قابل ارایه به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر نیز از همین دسته است و نباید فراموش کرد که همه جشنواره هایی که در سراسر دنیا برگزار می شوند هر کدام زمانی را برای آثار قابل پذیرش در نظر می گیرند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از فیلمسازان اعتراض هایی نسبت به زمان اعلام شده یا نحوه انتخاب فیلم ها در فجر داشته باشند، توضیح داد: باید توجه کنیم که منفعت اصلی در این مورد حضور فیلم کوتاه در جشنواره ملی فیلم فجر به عنوان مهمترین اتفاق سینمایی سالانه در کشور است. امیدوارم فیلمسازانی که در این مورد احساس می کنند حقی از آنها ضایع خواهد شد به این نکته توجه کنند که این حضور در بلندمدت به نفع کل جامعه فیلم کوتاه است.

رییس انجمن فیلم کوتاه ایران گفت: پس از درخواست های مختلفی که از سوی انجمن فیلم کوتاه و انجمن سینمای جوانان مبنی بر گفتگو بر سر حضور فیلم کوتاه در جشنواره ملی فیلم فجر صورت گرفت و اولین جلسه دبیر جشنواره فیلم فجر با آقای موسوی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان، مقرر شد انجمن فیلم کوتاه با بررسی جوانب مختلف پیشنهادهایی را برای شکل و نحوه حضور فیلم کوتاه به فجر ارائه کند.

یکی از مهمترین مسایل، زمان فیلم های کوتاه در فجر بود و تصمیم جمعی آن بود که برای فجر پیشنهاد زمان ۱۵ دقیقه داده شودوی توضیح داد: یکی از مهمترین مسایل، زمان فیلم های کوتاه در فجر بود و تصمیم جمعی آن بود که برای فجر پیشنهاد زمان ۱۵ دقیقه داده شود. این شکلی است که در بسیاری از جشنواره هایی که فیلم کوتاه در کنار فیلم های بلند حضور دارند مثل جشنواره کن دیده شده و در عین حال که مساله زمان فیلم های کوتاه قبل از این و طی جلسات مختلف در خود صنف و در طول برگزاری هشتمین جشن فیلم کوتاه نیز مطرح شده بود.

مدیر فیلمبرداری «سفر زمان» بیان کرد: به نظر می رسد تفاوت ساختارهای ویژه فیلم کوتاه در این زمان های کوتاه است که با فیلم بلند سینمایی مشخص می شود و هر چقدر زمان فیلم ها بلندتر می شود مشابهت ها با فیلم بلند خود را نمایان تر می کند. این مهم است که فیلم کوتاه را با خصوصیات و ویژگی های ذاتی خود فیلم کوتاه بخواهیم که بیشتر در زمان های کوتاه خود را نمایان می کند.

وی تاکید کرد: بعد از تصمیمات جمعی که صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که می توانیم در جلساتی که با دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر برگزار می کنیم، زمان ۱۵ دقیقه فیلم کوتاه را پیشنهاد دهیم چراکه جشنواره تخصصی تری در حوزه سینمای کوتاه برگزار می شود که زمان های بیشتر و کمتری را در خود جای می دهد.

رییس انجمن فیلم کوتاه ایران درباره برخی انتقادهای فیلمسازان درباره درنظرگرفتن زمان ۱۵ دقیقه ای که به حذف برخی فیلم های مهم ساخته شده منجر می شود، ادامه داد: به هرحال بوجود آمدن دلخوری در این مورد خیلی درست نیست و بهتر است که جشنواره های مختلف هر کدام آیین نامه های خاص خود را داشته باشند و همه از یک ضوابط و شرایط یکسان تبعیت نکنند.

وی اشاره کرد: شکل انتخاب فیلم ها نیز به نظر روشی منطقی است، فیلمی که می تواند در رقابت جشنواره ای تخصصی فیلم کوتاه سربلند درآید با این روش می تواند کاندید سیمرغ بهترین فیلم کوتاه سال نیز شود و این تعامل باعث اهمیت مضاعف جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن مستقل فیلم کوتاه می شود.

امینی تیرانی در پایان گفت: طی چند جلسه ای که با آقای داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر داشتیم، پیشنهادهای مختلف بررسی شد و خوشحالیم که به این خواسته و مطالبه فیلمسازان فیلم کوتاه توجه شد و وی با واقع بینی و روی باز به این خواسته توجه کرد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=8554