این مصاحبه توسط مجید فخریان و هادی علی‌پناه انجام شده است.

امید عبدالهی به عنوان یکی از با سابقه‌ترین و موفق‌ترین فیلم‌سازان فیلم کوتاه در هر دو رویداد مهم رقابتی سال… یعنی جشن مستقل فیلم کوتاه و جشنواره فیلم کوتاه تهران جزو کمیته انتخاب فیلم‌ها برای ورود به بخش رقابتی بوده است. یک بار در قالب هیاتی ۲۱ نفره و بار دوم در قالب یکی از اعضای هیاتی ۷ نفره. هر دو رویداد با فاصله‌ای اندکی بیش از یک ماه از یکدیگر برگزار شده‌اند و حالا با پایان یافتن هر دو رویداد… برگزارکنندگان از یک منظر، فیلم‌سازان از منظری دیگری و فعالین عرصه فیلم کوتاه از منظری دیگر به تحلیل رویدادها و کیفیت برگزاری آن‌ها و تاثیرات احتمالی‌شان می‌پردازیم. مصاحبه پیش رو در روز پنج‌ام سی و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران انجام شده و امید عبدالهی به عنوان یکی از اعضای هیات انتخاب جشنواره بازخوردهای کیفیت گزینش انجام شده را از سوی فیلم‌سازان حاضر و غایب در بخش مسابقه دریافت کرده است. مصاحبه ما بیش از هر چیز به نکات او در خصوص نواقص مرحله گزینش و پیشنهادهایش برای رفع این نواقص در دوره‌های آتی و گاه توضیحاتی در خصوص چرایی گزینش برخی فیلم‌ها اشاره دارد که امیدواریم به تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌های دقیق بیانجامد.

یک توضیح در خصوص پادکست‌ها (مصاحبه‌های صوتی) فیدان: این مصاحبه‌ها اساسا با پادکست‌های معمول یا مصاحبه‌های بگوییم رادیویی تفاوتی عمده دارند. اینکه بدون کوچک‌ترین دستکاری و حذف و اضافه‌ای ــ مگر در مواردی که اتفاق پیش بینی نشده باعث قطع گفتگو شده باشد ــ و با اطلاع مصاحبه شونده مبنی بر این موضوع در فضایی کامل مستند، اساسا در محیط‌های کمتر دستکاری و ایزوله شده ــ به معنای کنترل یا کاهش صداهای پیرامونی ــ انجام می‌شوند. بر این باوریم که صداقت و حالت استنادی موجود در چنین بستری بر واضح‌تر شدن کیفیت گفتگو، به حداقل رسیدن تغییرات لحن و موضع اشخاص که عموما در مصاحبه‌های پیاده و تنظیم شده اموری ناگزیر هستند و همچنین ایجاد زمینه لازم برای تفسیر دقیقت‌تر مخاطبان از بحث‌های صورت گرفته کمک خواهد کرد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=9140