ترجمه از فرانسه: اشکان آرش‌کیا

مقدمه:

برای هفتمین سال پیاپی، مرکز ملی سینما و تصاویر متحرک (CNC)[۱] مطالعه‌ای را درباره فیلم‌های کوتاه در فرانسه انجام داده است. این مطالعه تولید (انواع فیلم‌ها، تامین مالی و…) و عرضه فیلم‌های کوتاه را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین این مطالعه، خلاصه‌ای از کلیه حمایت‌های CNC از فیلم‌های کوتاه را توضیح خواهد داد.

لازم به ذکر است در کشور فرانسه، فیلم کوتاه فیلمی است که زمان آن کمتر از ۶۰ دقیقه باشد.

 اعداد و ارقام کلیدی مربوط به فیلم‌های کوتاه در سال ۲۰۱۵:

 • تولید فیلم:

نوع فیلم‌ها: ۶۶ درصد داستانی، ۳۴ درصد سایر موارد

متوسط هزینه تولید فیلم: ۸۶ هزار یورو

متوسط مدت زمان فیلم‌ها: ۲۰ دقیقه

 • نمایش فیلم‌ها در سالن‌های سینما:

۲۶۹۳ فیلم (۱۲.۲%بیشتر از سال قبل)

۱۰۰۶۰۳ سانس (۲۴.۳% بیشتر از سال قبل)

۳.۵ میلیون بیننده (۲۵.۴% بیشتر از سال قبل)

 • نمایش فیلم‌ها در تلویزیون:

۱۳۱ فیلم در کانال ۲ تلویزیون فرانسه

۱۸۰ فیلم در کانال ۳ تلویزیون فرانسه

۱۹۳ فیلم در کانال ARTE

۱۰۲ فیلم در CANAL+

 • صادرات فیلم‌ها به خارج از فرانسه:

گردش مالی : ۵۱۳.۸ هزار یورو (۱۶.۹% کمتر از سال قبل)

 • حمایت مالی CNC:

۱۳.۸ میلیون یورو در سال ۲۰۱۵ (کل هزینه پرداخت شده برای حمایت از فیلم‌های کوتاه)

تحلیل آماری:

برای هفتمین سال پیاپی، CNC بررسی تحلیلی فیلم‌های کوتاه در فرانسه را در جشنواره فیلم کلرمونت منتشر کرد. این مطالعه نگاهی به تولیدات، پخش و حمایت‌های CNC از فیلم‌های کوتاه دارد.

 • فیلم‌های داستانی، ۶۶ درصد از تولیدات فیلم‌های کوتاه را تشکیل می‌دهند.

فیلم‌های داستانی، بیشترین حجم از تولیدات فیلم کوتاه را شامل می‌شوند. در سال ۲۰۱۵، از مجموع فیلم‌های تولید شده، ۶۶% داستانی (۷۳.۹% در سال ۲۰۱۴)، ۱۸.۵% انیمیشین (۱۲.۴% در سال ۲۰۱۴)، ۱۱% مستند (۱۰.۷% در سال ۲۰۱۴) و ۴.۵% تجربی (۳.۱% در سال ۲۰۱۴) بوده‌اند.

در سال ۲۰۱۵، متوسط زمان یک فیلم کوتاه ۲۰ دقیقه بوده است (۲۱ دقیقه در سال ۲۰۱۴). در سال ۲۰۱۵، ۱۸.۸% از فیلم­های تولید شده، زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه، ۳۷.۳% زمانی بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه، ۲۶.۳% زمانی بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، ۹% زمانی بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه و ۸.۷% زمانی بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه داشته‌اند.

 • دروازه ورود به فیلم‌های بلند

در بین تمام فیلم‌های تولید شده در سال ۲۰۱۵، ۵۱.۸% از کارگردانان فیلم اولی فیلم بلند، پیش از ساخت فیلم بلندشان، یک فیلم کوتاه ساخته‌اند (۴۳.۱% در سال ۲۰۱۴). در همین سال، میانگین سن کارگردانان فیلم‌های کوتاه ۳۸ سال بوده است (۴۳ سال در سال ۲۰۱۴). در این سال از مجموع کارگردانان فیلم‌های کوتاه، ۱۶.۳% زیر ۳۰ سال، ۴۳.۶% بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۱.۸% بین ۴۰ تا ۴۹ سال و ۹.۳% بیشتر از ۵۰ سال سن داشته‌اند.[۲]

 • متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه، ۸۶ هزار یورو بوده است.

در سال ۲۰۱۵، متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه ۸۶ هزار یورو بوده است (۸۶.۷ هزار یورو در سال ۲۰۱۴). در این سال، ۶۴.۵% از فیلم‌های کوتاه هزینه‌ای کمتر از ۱۰۰هزار یورو داشته‌اند (۶۴.۶% در سال ۲۰۱۴). دستمزد عوامل بیشترین بخش از هزینه تولید هر فیلم بوده (۳۹.۸%)، و پس از آن هزینه‌های فیلم‌برداری (۳۰.۸%) و هزینه‌های فنی (۲۴.۸%) در رده‌های بعدی قرار دارند.

در سال ۲۰۱۵، ۴۷.۹% از سرمایه تولید فیلم‌های کوتاه توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (۴۴.۳% در سال ۲۰۱۴)، ۴۶.۴% توسط سرمایه‌گذاری بخش دولتی (۴۶.۳% در سال ۲۰۱۴) و ۵.۶% توسط سرمایه‌گذاران خارجی (۹.۴% در سال ۲۰۱۴) تامین شده است. در این سال، تهیه‌کننده‌ها ۲۷.۴% (۲۵.۵% در سال ۲۰۱۴) و کانال‌های تلویزیونی ۱۰.۱% (۸.۴% در سال ۲۰۱۴) در تامین سرمایه این فیلم‌ها مشارکت داشته‌اند. در همین زمان، CNC 27.6% از هزینه تولید فیلم‌ها را تامین کرده (۲۶.۸% در سال ۲۰۱۴) و ۱۷% از هزینه فیلم‌ها توسط مراکز دولتی مختلف تامین شده است (۱۷.۶% در سال ۲۰۱۴).

 • حدود ۲۷۰۰ فیلم در سال ۲۰۱۵، به نمایش درآمده است.

از سال ۲۰۱۰، تعداد فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده در سینم‌ها، به طور پیوسته رشد داشته است. در سال ۲۰۱۵، ۲۶۹۳ فیلم کوتاه در فرانسه به نمایش درآمده است (که ۱۲.۲% نسبت به سال ۲۰۱۴ رشد داشته است). از این تعداد ۲۳۸۲ فیلم در قالب برنامه‌های نمایش فیلم کوتاه (با ۱۱.۳% افزایش نسبت به سال قبل) و ۵۱۲ فیلم پیش از نمایش فیلم‌های بلند (۱۸.۲% افزایش نسبت به سال قبل) اکران شده‌اند.

در سال ۲۰۱۵، ۵۷.۱% از فیلم‌های کوتاهی که در سینماها به نمایش درآمده‌اند، فرانسوی (۵۴.۱% در سال ۲۰۱۴)، ۲۰.۶% فیلم‌های اروپایی غیرفرانسوی (۲۵.۶% در سال ۲۰۱۴)، ۸.۱% آمریکایی (۷.۳% در سال ۲۰۱۴) و ۱۴.۲% مربوط به تولیدات سایر کشورها بوده­اند (۱۳% در سال ۲۰۱۴).

 • بیش از ۸۰ درصد سینماها، فیلم کوتاه نمایش داده‌اند.

در سال ۲۰۱۵، ۱۶۶۱ مرکز از ۲۰۳۳ مرکز پخش فیلم در فرانسه (۸۱.۷%) حداقل یک فیلم کوتاه را به نمایش گذاشته‌اند. برای اولین بار فیلم‌ها در بیش از ۱۰۰هزار سانس- معادل ۱.۳% از کل سانس‌ها ــ به نمایش درآمده‌اند.

 • بیش از ۳.۵ میلیون نفر تماشاگر فیلم کوتاه بوده‌اند.

در سال ۲۰۱۵، مخاطبان فیلم کوتاه نسبت به سال ۲۰۱۴، ۲۵.۴% رشد داشته و به رقم ۳.۵ میلیون نفر رسید. از این تعداد ۲.۳ میلیون نفر در برنامه‌های نمایش فیلم کوتاه (۲.۹% کاهش نسبت به سال ۲۰۱۴) و ۱.۲ میلیون نفر در سایر برنامه‌ها (۰.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴) موفق به دیدن فیلم‌های کوتاه شده‌اند. از ۲۶۹۳ فیلم نمایش داده شده در سینماها، ۶ فیلم، تماشاگر بالای ۱۰۰ هزارنفر داشته‌اند (در سال ۲۰۱۴ این تعداد ۲۱ فیلم بوده است).

 • درآمد صادرات فیلم‌های کوتاه برای دومین سال پیاپی کاهش پیدا کرد.

فروش فیلم‌های کوتاه فرانسوی برای دومین سال پیاپی کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۵، میزان درآمد فروش خارجی نسبت به سال ۲۰۱۴، ۱۶.۹% کاهش پیدا کرد و به رقم ۵۱۳.۸ هزار یورو رسید.

در این سال، ۴۷.۸% از کل گردش مالی فیلم‌ها و ۵۲.۸% از کل تعداد فیلم‌های کوتاه فرانسوی به نمایش درآمده در خارج از کشور، مربوط به کشورهای اروپای غربی بوده است. از نظر گردش مالی، کشور ژاپن بیشترین سهم را داشته (۷۳ هزار یورو معادل ۱۴.۲%) و کشور آمریکا بیشترین تعداد فیلم‌های پخش شده فرانسوی را به خود اختصاص داده است (۱۱۳ فیلم معادل ۹.۶%).

بررسی تفصیلی هزینه‌های تولید فیلم‌ها:

در این بخش هزینه­ تولید فیلم‌هایی که در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تولید شده‌اند، ارائه خواهد شد.

 1. هزینه­‌های تولید فیلم‌های کوتاه

در سال ۲۰۱۵، متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه، ۸۶ هزار یورو بوده است (در مقایسه با ۸۶.۷ هزار یورو در سال ۲۰۱۴). در این سال ۶۴.۵% از فیلم‌های کوتاه با هزینه‌ای کمتر از ۱۰۰ هزار یورو تولید شده‌اند (این رقم در سال ۲۰۱۴، ۶۴.۶% بوده است)

 

تعداد فیلم‌های کوتاه بر اساس هزینه تولید

تعداد فیلم‌های کوتاه بر اساس هزینه تولید

 

نمودار تفکیکی تعداد فیلم¬های کوتاه بر اساس هزینه‌های تولید (%)

نمودار تفکیکی تعداد فیلم‌های کوتاه بر اساس هزینه‌های تولید (%)

 

نکته: جداول فوق بر اساس کمک‌های مالی صورت گرفته توسط CNC، تکمیل شده است.

بررسی هزینه فیلم‌ها در سال ۲۰۱۵، نشان می‌دهد در این سال دستمزد عوامل بیشترین بخش از هزینه تولید هر فیلم بوده (۳۹.۸%)، و پس از آن هزینه‌های فیلم‌برداری (۳۰.۸%) و هزینه‌های فنی (۲۴.۸%) در رده‌های بعدی قرار دارند.[۳]

 

متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه‌های هر بخش (بر حسب هزار یورو)

متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه‌های هر بخش (بر حسب هزار یورو)

 

نمودار تفکیکی هزینه بخش‌های مختلف (%)

نمودار تفکیکی هزینه بخش‌های مختلف (%)

 

 1. هزینه‌های تولید فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع فیلم

هزینه تولید فیلم‌های کوتاه، به نوع این فیلم‌ها وابسته است. در سال ۲۰۱۵، متوسط هزینه تولید فیلم‌های مستند ۷۰.۴ هزار یورو، فیلم‌های تجربی ۷۷.۷ هزار یورو، فیلم‌های داستانی ۸۲.۹ هزار یورو و فیلم‌های انیمیشن ۱۰۶.۸ هزار یورو بوده است.

 

متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع فیلم در سال 2015 (بر حسب هزار یورو)

متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع فیلم در سال ۲۰۱۵ (بر حسب هزار یورو)

 

متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع فیلم (بر حسب هزار یورو)

متوسط هزینه تولید فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع فیلم (بر حسب هزار یورو)

 

در سال ۲۰۱۵، ۵۳.۲% از فیلم‌های انیمیشن، ۶۶.۷% از فیلم‌های تجربی، ۶۷.۰% از فیلم‌های داستانی و ۶۷.۶% از فیلم‌های مستند، هزینه‌ای کمتر از ۱۰۰ هزار یورو داشته‌اند.

 

نمودار تفکیکی بر اساس نوع و هزینه‌های تولید در سال 2015 (%)

نمودار تفکیکی بر اساس نوع و هزینه‌های تولید در سال ۲۰۱۵ (%)

 

در سال ۲۰۱۵، دستمزد عوامل ۵۰.۵% از هزینه­ تولید فیلم‌های انیمیشن، ۴۳.۴% از هزینه فیلم‌های مستند، ۳۵.۸% از هزینه تولید فیلم‌های تجربی و ۳۵.۶% از هزینه تولید فیلم‌های داستانی را تشکیل داده‌اند.

 

متوسط هزینه تولید انواع مختلف فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه‌های هر بخش در سال 2015 (بر حسب هزار یورو)

متوسط هزینه تولید انواع مختلف فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه‌های هر بخش در سال ۲۰۱۵ (بر حسب هزار یورو)

 

نمودار تفکیکی هزینه تولید انواع مختلف فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه‌های هر بخش در سال 2015 (%)

نمودار تفکیکی هزینه تولید انواع مختلف فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه‌های هر بخش در سال ۲۰۱۵ (%)

 

تامین مالی فیلم‌ها:

تامین مالی فیلم‌های کوتاه در سال ۲۰۱۵ به شکل زیر انجام شده است: ۴۷.۹% سرمایه‌گذاران خصوصی (۴۴.۳% در سال ۲۰۱۴)، ۴۶.۴% سرمایه‌گذاری بخش دولتی (۴۶.۳% در سال ۲۰۱۴)، و ۵.۶% سرمایه‌گذاری خارجی (۹.۴% در سال ۲۰۱۴). در همین سال تهیه‌کنندگان ۲۷.۴% (۲۵.۵% در سال ۲۰۱۴) و شبکه‌های تلویزیونی ۱۰.۱% (۸.۴% در سال ۲۰۱۴) در تهیه فیلم‌های کوتاه مشارکت داشته‌اند. همچنین در طول این مدت CNC 27.6% از هزینه تولید فیلم‌های کوتاه را تامین کرده (۲۶.۸% در سال ۲۰۱۴) و بخش‌های دولتی دیگر ۱۷.۰% (۱۷.۶% در سال ۲۰۱۴) برای تولید فیلم‌های کوتاه سرمایه­گذاری کرده‌اند.

 

میانگین منابع مالی فیلم‌های کوتاه (برحسب هزار یورو)

میانگین منابع مالی فیلم‌های کوتاه (برحسب هزار یورو)

 

نمودار تفکیکی تامین سرمایه فیلم‌های کوتاه (%)

نمودار تفکیکی تامین سرمایه فیلم‌های کوتاه (%)

 

 1. تامین مالی فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع فیلم

در سال ۲۰۱۵، CNC بین ۲۲.۸% تا ۳۴.۰% (بسته به نوع فیلم) در سرمایه‌گذاری مالی فیلم‌های کوتاه مشارکت داشته است. کانال‌های تلویزیونی ۱۲.۹% از هزینه تولید فیلم‌های انیمیشن، ۱۰.۴% هزینه فیلم‌های داستانی، ۶.۷% هزینه فیلم‌های تجربی و ۱.۲% از هزینه فیلم‌های مستند را تامین کرده‌اند. تهیه‌کنندگان فرانسوی نیز در تامین سرمایه ۳۷.۹% فیلم‌های مستند، ۲۸.۷% فیلم‌های داستانی، ۲۵.۳% فیلم‌های تجربی و ۲۰.۶% فیلم‌های انیمیشن مشارکت داشته‌اند.

 

میانگین تامین منابع مالی فیلم‌های کوتاه بر حسب نوع در سال 2015 (برحسب هزار یورو)

میانگین تامین منابع مالی فیلم‌های کوتاه بر حسب نوع در سال ۲۰۱۵ (برحسب هزار یورو)

 

نمودار تفکیکی تامین سرمایه فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع در سال 2015 (%)

نمودار تفکیکی تامین سرمایه فیلم‌های کوتاه بر اساس نوع در سال ۲۰۱۵ (%)

 

 1. تامین مالی فیلم‌های کوتاه بر اساس هزینه تولید فیلم

در سال ۲۰۱۵، CNC از ۶.۲% فیلم‌های با هزینه تولید کمتر از ۱۰۰ هزار یورو، ۲۷.۸% فیلم‌های با هزینه تولید بیشتر از ۲۰۰ هزار یورو، ۳۵.۹% فیلم­های با هزینه تولید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار یورو و ۴۶% از فیلم‌های با هزینه تولید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار یورو حمایت مالی کرده است. در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی از ۱۰.۷% فیلم‌های با هزینه تولید بیشتر از ۲۰۰ هزار یورو و ۳.۴% فیلم‌های با هزینه کمتر از ۱۰۰ هزار یورو حمایت مالی کرده­اند. تهیه­کنندگان فرانسوی نیز ۴۰.۱% فیلم‌های با هزینه تولید کمتر از ۱۰۰ هزار یورو را تامین مالی کرده‌اند.

 

میانگین تامین منابع مالی فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه تولید در سال 2015 (برحسب هزار یورو)

میانگین تامین منابع مالی فیلم‌های کوتاه بر حسب هزینه تولید در سال ۲۰۱۵ (برحسب هزار یورو)

 

نمودار تفکیکی تامین سرمایه فیلم‌های کوتاه بر اساس هزینه تولید در سال 2015 (%)

نمودار تفکیکی تامین سرمایه فیلم‌های کوتاه بر اساس هزینه تولید در سال ۲۰۱۵ (%)

 

[۱]  National Center for Cinema and Moving Image – یکی از بخش­های وزارت فرهنگ فرانسه است و متصدی تولیدات سینمایی و سمعی و بصری در این کشور است. این مرکز کاملا دولتی بوده و در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده است. – م

[۲] مجموع درصدها ۹۱ درصد است و دلیل آن مشخص نیست. – م

[۳] جداول ارائه شده در بخش‌های مختلف مقاله اصلی، جزئیات خیلی بیشتری دارند که به منظور خلاصه‌گویی در ترجمه حذف شده‌اند. اصل مقاله در دفتر «فیدان» موجود است و در صورت نیاز به جزئیات بیشتر می‌توان به آن مراجعه نمود. – م

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=10290