موسیقی متن انیمیشن کوتاه «لایت سایت» با آهنگ‌سازی امیر پورخلجی در بخش Fimucinema جشنواره موسیقی Fimucité رقابت می‌کند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، چهارمین دوره جشنواره Fimucinema از مجموعه دهمین دوره جشنواره موسیقی Fimucité که اختصاص به موسیقی فیلم دارد ۲۳ سپتامبر برابر با ۲ مهر در اسپانیا برگزار خواهد شد. در این دوره جشنواره چهل فیلم کوتاه در بخش موسیقی فیلم کوتاه…