فیدان: به نقل از دبیرخانه جشنواره: بخش‌های جشنواره جشنواره در سه بخش ملی دانشجویی، دانشجویان سوره و فیلم‌نامه ملی برگزار می‌شود. بخش ملی دانشجویی شامل فیلم‌های کوتاه: داستانی، مستند و فیلم مقاله، تجربی و ویدیو آرت بخش دانشجویان سوره شامل فیلم‌های کوتاه: داستانی و مستند بخش فیلم‌نامه ملی شامل فیلم‌نامه‌های کوتاه: اورجینال و اقتباسی   مقررات جشنواره – موضوع جشنواره آزاد است. – حداکثر مدت زمان…