نامزدهای ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با نظر هیات داوران و داوران جوان این جشنواره اعلام شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، نامزدهای ششمین جشنواره حسنات با نظر هیات داوران و داوران جوان این دوره از جشنواره معرفی شدند. گفتنی است که ابراهیم حقیقی، کیانوش عیاری، فریدون خسروی، آیدا…