نامزدهای بخش‌های مختلف نهمین جشن مستقل سینمای انیمیشن اعلام شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، نامزدهای دریافت جایزه در بخش های مختلف نهمین جشن مستقل سینمای انیمیشن ایران توسط محمدعلی صفورا دبیر جشن اعلام شد. جوایز این دوره به اسم هنرمندان فقید عرصه انیمیشن، زنده یاد اسفندیار احمدیه، نفیسه ریاحی، پرویز نادری، وجیه الله فردمقدم، مهدی سماکار و وحید نصیریان نامگذاری شده است.…