فیدان: فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به کارگردانی زیور حجتی آماده نمایش شد. زیور حجتی دانش آموخته کارشناسی فلسفه غرب دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران و دوره فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران است. وی پیش از این کارگردانی فیلم‌های کوتاه «آدمک چوبی سایه من» و «فنگ شویی وارونه» را در کارنامه خود دارد. دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده و کارگردان:…