فیدان: در بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم تلوزیون اسلواکی سامان حسین پور به عنوان مدرس ورکشاپی حضور خواهد داشت. سامان حسین پور دو سال پیش در همین جشنواره توانست با فیلم ماهی جایزه بهترین هنرمند جوان را از آن خود کند. حسین پور امسال برگزار کننده ورکشاپی با عنوان: «چگونه فیلم کوتاه بدون بودجه بسازیم؟» خواهد بود که برای دانش آموزان و دانشجویان در…