مدرسه ملی سینمای ایران هم‌زمان با هفته پژوهش فراخوان عضویت در «بانک جامع اطلاعات پژوهش‌گران سینمای ایران» را منتشر کرد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، مدرسه ملی سینمای ایران با هدف گسترش فرهنگ سینماپژوهی در مجامع علمى و صنفی سینما و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی کشور «بانک جامع اطلاعات پژوهش‌گران سینمای ایران» را تهیه و تدوین نموده است. به مناسبت هفته‌ پژوهش…