فیدان: آیدا تبیانیان که تا کنون سابقه دستیار کارگردانی در چندین فیلم کوتاه و فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد، فیلم‌برداری دومین فیلم کوتاه خود در مقام کارگردان را به پایان برد. وی که پیش از این فیلم کوتاه «گاهی نیستی» را کارگردانی کرده است فیلم کوتاه «تا به اینجا» را درباره گروهی ساخته که برای انجام یک کار گروهی تلاش می‌کنند راه حلی…