فیلم‌برداری فیلم کوتاه «حلقه» به کارگردانی نوا رضوانی پایان یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، نوا رضوانی تاکنون کارگردانی مستند‌های کوتاه و بلند «من آرایش می‌کنم پس هستم»، «ظغال!»، «تن‌ها» و عروسک‌ها نمی‌دانند» و نیزتندیس بهترین فیلم مستند کوتاه و دیپلم افتخار بهترین مستند اجتماعی از ششمین جشنواره حقیقت، نامزد بهترین فیلم مستند نیمه بلند و بهترین مونتاژ از هشتمین جشنواره هشتم حقیقت…