فیدان: فیلم کوتاه «سانتور» پنجمین ساخته کوتاه داشتانی پوریا سیمین پور است. فیلم‌نامه این فیلم کوتاه همچون آثار پیشین وی نوشته خود اوست و در تهیه فیلم با انجمن سینمای جوانان همدان همکاری کرده است. تصویربرداری کار به عهده حسین توقیری و مدیر صدابرداری هم مسعود دولتیاری بوده است. بازیگران اصلی کار مجتبی مطلبی، فرزاد مهرداد قاسمی، علی والی و امیرحسین افتخاری بوده است. این…