سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره پنج قاره ونزوئلا فیلم‌های کوتاه «آخرین آغوش» به کارگردانی سامان حسین‌پور، «چهل دقیقه بعد از یازده» به کارگردانی فتاح مینوبخش و «ترانه دست‌ها» به کارگردانی حمزه زارعی به نمایندگی از ایران در این رویداد که به شکل رقابت‌های ماهانه برگزار می‌شود حضور خواهند داشت.   دو فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره victoria Tx آمریکا فیلم‌های کوتاه «شلیک نهایی» به کارگردانی…