فیدان: فیلم کوتاه «ماشین آینده» دومین فیلم کوتاه اسدالله غلامعلی پس از فیلم کوتاه «گردآفرید» است. وی مدرس دانشگاه و نویسنده چندین کتاب سینمایی و ادبی است. «فرهادی و سینمای پرسش»، «فواصل سینما»، «اینجا مطب دکتر کالیگاری ست» و مجموعه شعر «تاریخ من، روایت تو» از آثار او هستند. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: زنی غمگین و مضطرب سوار ماشین آینده می‌شود…