فیدان: فیلم کوتاه «گردآفرید» به کارگردانی اسدالله غلامعلی آماده نمایش شد. اسدالله غلامعلی دارای مدرک دکتری پژوهش هنر و کارشناسی ارشد ادبیات دراماتیک از دانشگاه تربیت مدرس است. وی علاوه بر تدیس در دانگشاه تالیف چندین جلد کتاب سینمایی از جمله «فرهادی و سینمای پرسش»، «روایت مدرن و موج نوی سینمای ایران» و «اینجا مطب دکتر کالیگاری است» را در کارنامه خود دارد. فیلم کوتاه…