سی‌ودومین جلسه پاتوق فیلم‌کوتاه، سینما آینده و سومین جلسه از فصل پنجم این محفل دوستانه، دوشنبه ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سومین جلسه از فصل پنجم پاتوق فیلم کوتاه، سینما آینده، دربرگیرنده پنج فیلم کوتاه ایرانی و یک فیلم کوتاه از کشور کانادا خواهد بود. در این برنامه پاتوق خواهیم دید:…