تصویربرداری مستند «تالم یک تصویر» به کارگردانی بهاره للهی آغاز شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، این مستند در مورد زندگی میرزا اقا پیرمرد دستفروشی است که تصادفا با عکس یک عکاس و حزن حاضر در چهره اش در مراسم دیدار با حسن روحانی در جریان انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری به تهران دعوت شد و یک اتومبیل هدیه گرفت. چرا که مهم‌ترین…