در پی استقبال مخاطبان تهرانی مستندهای برگزریده نهمین جشنواره «سینما حقیقت» به منظور گسترش دامنه مخاطبان سینمای مستند در پنج شهر ایران به نمایش درمی‌آید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، جعفر صانعی مقدم با اشاره به ویژگی‌های برنامه اکران مستندهای منتخب جشنواره «سینما حقیقت» در پنج شهر کشور گفت: اصلی ترین اهداف ما برای به نمایش گذاشتن این مستندها ایجاد انگیزه و نگاه…