نیل مک گلون منتقد مجله سایت اند ساند در یادداشتی کوتاه به فیلم «وقت ناهار» ساخته علیرضا قاسمی پرداخت؛ فیلمی که در جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، نیل مک گلون منتقد مجله سایت اند ساند و پژوهشگر موسسه کرایتریونه در نقدی به فیلم ایرانی «وقت ناهار» ساخته علیرضا قاسمی پرداخته است. این فیلم کوتاه که حضورهای جهانی…