پنج فیلم کوتاه از فیلم‌سازان ایرانی در هجدهمین جشنواره مذهب امروز ایتالیا حضور خواهند داشت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم‌های کوتاه نامو به کارگردانی صلاح صالحی، درراه به کارگردانی امیر صراف‌ها، صراحی به کارگردانی سعید نجاتی، اعتقاد به کارگردانی امیر واحدی و چرخه چلک به کارگردانی بهاره کیا مقدم، سهیل سراجی و امین دژاوادی به بخش مسابقه فیلم کوتاه و انیمیشن هجدهمین…