هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه؛ ٣١ خرداد آخرین مهلت ثبت نام، تحویل آثار تا ١٠ تیرماه تمدید شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، با توجه به درخواست برخى از فیلم‌سازان فیلم کوتاه مبنى بر تمدید زمان تحویل آثار هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه، زمان تحویل آثار تا روز شنبه ١٠ تیرماه ٩۶ تمدید شد. گفتنی است این تمدید شامل ثبت نام فیلم‌ها…