فیدان: به نقل از دبیرخانه جشنواره، نظر به استقبال گسترده و درخواست‌های مکرر هنرمندان دانشجو، دبیرخانه هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور «امید» مهلت ثبت و ارسال آثار را به مدت یک هفته تمدید می‌نماید. بدین ترتیب آخرین مهلت ثبت آثار در سایت جشنواره به آدرس omidfestival.irروزشنبه ۱۱ اسفندماه و آخرین زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنوراه روز چهارشنبه ۱۵ اسفند خواهد…