سیزده فیلم‌ساز از اعضای انجمن فیلم کوتاه، فیلم‌های کوتاه ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه را از بین ۳۶۰ فیلم رسیده به دبیرخانه جشن انتخاب می‌کنند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، کیارش انوری، فرشته پرنیان، سعید پور اسماعیلی، یلدا جبلی، پیمان حقانی، عماد خدابخش، بهمن دادفر، محمد رسولی، مهرداد زاهدیان، سینما کرمانی زاده، امیر موسوی، طوفان نهان قدرتی و داریوش یاری سیزده عضو هیات…