در نخستین روز برگزاری سیزدهمین جشنواره نهال کارگاه تدوین با حضور تدوین‌گر مطرح کشور عباس گنجوی در ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن جانبزرگی دانشکده کاربردی دانشگاه هنر برگزار شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال، گنجوی این کارگاه را با تاکید بر اهمیت نگاه دقیق تدوین‌گر به جامعه برای تقویت نگاه در…