فیلم‌برداری فیلم کوتاه «جایی در میان تمام پریشانی» به کارگردانی علی مقدم پایان یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، «جایی در میان پریشانی» در مورد دختری به نام لادن استکه  چند سالی است معشوقه‌اش فوت کرده است. علی مقدم دانشجو رشته فیلم‌سازی است و کارگردانی فیلم‌هایی چون «ریشه تنها» و «پرتو» را در کارنامه خود دارد. دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:…