فیدان: با توجه به نتایج انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری سازندگان فیلم کوتاه تهران (ایسفا) به تاریخ ۲۷ مرداد ۹۷ و با نظر به پایان مهلت دو هفتهای بررسی هرگونه شکایات در خصوص آن و با عنایت به انصراف خانم سوگل رضوانی به عنوان منتخب اصلی (به دلیل دارا نبودن سنوات ۳ سال کامل عضویت تا تاریخ انتخابات) و همچنین انصراف آقای بهمن دادفر به عنوان منتخب علی البدل (به دلیل شخصی) ترکیب هیات مدیره جدید پس از تایید نماینده وزارت کار بدین شرح (بر حسب تعداد آرا) اعلام میگردد:

 

عماد خدابخش

مهدی بوستانی شهربابکی

شهرام میراب اقدم

محمد حدادی

کاوه قهرمان

امیر توده روستا

مسعود امینی تیرانی

همچنین طوفان نهان قدرتی به عنوان بازرس و ایرج سالاروند به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در ادامه گفتنی است جلسه هیات مدیره جدید در خصوص تعیین سمت ها به تاریخ ۷ شهریور ۹۷ به این نتایج انجامید:

رییس هیات مدیره: مهدی بوستانی شهربابکی

نایب رییس: کاوه قهرمان

دبیر: عماد خدابخش

خزانه دار: شهرام میراب اقدم

فیدان ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره پیشین، برای هیات مدیره جدید آرزومی موفقیت دارد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=12441