درباره فیلم کوتاه «عمق میدان» به کارگردانی ماریک برنی‌ین و الکس گربوله

به نمایش درآمده در بخش مروری بر فیلم‌های کوتاه آلمان سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

نوشته: علی‌سینا آزری

چگونه می‌شود خاطرات یک شهر، سه مکان و سه اتفاقِ مانده در تاریخ را به تصویر کشید؟ عمیق‌ترین لایه‌های آن را نشانه گرفت، و ماموریت کشف خردترین ذره‌های آن را به کلمات، دیوارها و خانه‌ها سپرد؟ و با گستردنِ میدان دید در افق‌های تازه تجربه‌ای دگرگون آفرید جهت بازآفرینی سه قتل در محدوده‌ی پنج سالِ ابتدایی قرن بیست و یکم توسط گروهی زیرزمینی موسوم به سوسیالیست ملی در نورنبرگ آلمان؛ نمایش صحنه‌های جرمی که دیگر هیچ اثری از حضور قاتل، مقتول و آلت قتاله در آن‌ها نیست! غیابی که با هر لحظه کشیده شدن به درون صدا و تصویر، بیشتر حضور هنوز پابرجایشان را احساس می‌کنیم. خیالی که نورش سوسوزنان به درون امر آشنا هدایتمان می‌کند، و به‌تدریج با شکافتن گوشه‌های تاریک مکان‌ها سوی دیگر واقعیت را در گذر زمان، هدف قرار می‌دهد: قاب‌هایی خالی، خط باریک و اریب نورها، چمنزاری یکسو، و مسیر ورودی پارکینگی در سوی دیگر؛ و صدای این تصاویر؟ توصیف آنچه در سال‌ها پیش، در بین این قاب‌ها رخ داده است؛ صداهایی برای پر کردن وهم بی‌پایانِ مستتر در خلوت‌ها و سکوت‌ها: نام و مشخصات آدم‌های کشته‌شده، و یا حاضر در اتفاق، وضعیت حالشان در شانزده سال پیش در حینِ عملیات تروریستی، و خیالی ترسناک که این صداها در پسِ ذهنمان، و در آرامشِ معبرهای آرامِ امروز بیدار می‌کنند. و اینگونه جدالی شکل می‌گیرد میان آنچه به دیده در می‌آید، و آنچه نادیده می‌ماند؛ در میان فرم و مضمون، و در تصویر و روایت. و این همجواری «مود(ها)» به‌تدریج در این فیلم کوتاه راهی می‌سازد برای رخنه کردن درونِ کسالت‌های هراس‌آور روزمرگی! هراسی که ما را پس از تماشای این آخرین فیلم‌ سانس نمایش فیلم‌های کوتاه آلمان همرای‌مان می‌کند، و نقش خود را آرام، به کوچه‌ها و خیابان‌های تهران امروز می‌سپارد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11216