دبیر: علی‌سینا آزری

مسئول فنی: فززاد قبادی‌نژاد

مسئول دبیرخانه/سایت: سعید شریفی

مسئول هماهنگی سالن‌ها: حامد برهانی‌فرد

طراح و گرافیست: سید محمدحسین محجلین

مدیر اجرایی: فرشید زرمهر

عکاس: نرگس یزدیانی و زهرا دشت‌بشی

 

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11310