سکوت گاهی اوقات به طرز عجیبى کرکننده اس.

همه فیلمنامه‌های دنیا ابتدا بدون دیالوگ نوشته می‌شوند و فیلم‌ها از همان جا شکل می‌گرند. دیالوگ آخرین چیزی ست که به فیلم‌نامه‌ها اضافه می‌شوند.

برای بازیگرها، دیالوگ باید جزو آخرین ابزار انتقال حس و ارسال پیام  باشد. چشم‌ها قدرتمندترین ابزار هستند و معمولا دیالوگ‌ها بیشتر از اینکه بازیگر را کمک کند فیلم‌نامه‌نویس را کمک می‌کند. توضیح اضافه از جانب بازیگر و زیاده‌گویى از جانب فیلم‌نامه‌تویس و کارگردان گاهى به توهین به شعور مخاطب منتهى می‌شه. سکوت و کم‌گویی بر عکس، احترام به هوش و شعور بیننده است و گاهى همزات پندارى بیشترى را موجب می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم بی‌کلام گلوب می‌تواند در مسیر حذف دیالوگ‌های غیر ضروری و پرهیز از زیاد‌ گویی در فیلم‌ها بسیار موثر واقع شود.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=6125