فیدان: بر اساس موافقت اصولی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر تاسیس و ثبت انجمن انیمیشن استان، مقرر گردید تا اولین مجمع عمومی موسسین انجمن مذکور در ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶ در محل سینما تک، واقع در اول سربالائی ولیعصر، مجتمع سینمائی ۲۲ بهمن تبریز، با رعایت تشریفات قانونی برگزار می‌شود.

گفتنی است قرائت اساسنامه انجمن انیمیشن و برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و بازرسان در دستور کار این جلسه قرار دارد.

اسامی کاندیداهای تایید شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره انجمن انیمیشن استان آذربایجان شرقی عبارتند از: سید وحید فاطمی، باقر بهرام شتربان، کریم کاشفی، نسرین برهان، ندا مهدوی، نیلوفر کبودین، علی تنهایی، امیر واحدی، وحید جدایی، محمد زارع و علیرضا سهرابی اصل.

بدینوسیله از کلیه اعضای ثبت نام کننده که دارای شرایط لازم هستند دعوت می‌شود روز سه شنبه مورخ ۱۵ اسفند ۹۶ راس ساعت ۱۷ جهت استماع برنامه‌های کاندیداهای ثبت نام شده، و نیز اخذ آرای اعضا حضور به هم برسانند.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=10592