فیدان: آرش وکیل زاده فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری با گرایش تبلیغات است. «آلودگی» نخستین ساخته این فیلم‌ساز است که پیش از این برگزاری چندین جشنواره و نمایشگاه تجسمی و ویدئوآرت را در کارنامه خود دارد. فیلم کوتاه کوتاه ۵ دقیقه‌ای نگاهی کاملا مینیمال، کوتاه و ساده به مسئله آلودگی است، خانواده و بچه‌ها بزرگ‌ترین قربانی این اتفاق خواهد بود. دیگر عوامل این فیلم کوتاه…