دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر با تشریح بخش «دارالفنون» در این جشنواره که به استعدادیابی می‌پردازد، بیان کرد که این سازمان استعدادیابی در طول سال هم فعال خواهد ماند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، سید رضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بخش «دارالفنون» یا اردوی استعدادیابی که این روزها کنجکاوی…