آکادمی علوم و فنون سینمایی آمریکا نام ۱۰ فیلم کوتاه و ۱۰ انیمیشن کوتاه را در لیست نهایی آثار واجد شرایط برای کسب اسکار قرار داد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم‌های کوتاه منتخب دریافت جایزه اسکار از میان ۱۴۴ فیلم کوتاه و انیمیشن‌های کوتاه از میان ۶۰ انیمیشن ورودی انتخاب شدند. در نهایت از میان ده فیلم مورد نظر، ۵ نامزد نهایی…