آثار راه‌یافته در بخش‌های فیلم، نماهنگ، عکس و فیلم‌نامه اولین جشنواره دانشجویی «نگاه رضوی» از سوی هیات انتخاب این دوره معرفی شدند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی جشنواره، آثار راه‌یافته در بخش‌های فیلم و فیلم‌نامه اولین جشنواره دانشجویی «نگاه رضوی» از سوی هیات انتخاب این دوره معرفی شدند. پوران درخشنده، سامان سالور و فاطمه شکیب ۴۴ اثر از…